Media

2019

Pollock, G. (2019). “Intentem convèncer els polítics que és important disposar de dades longitudinals d’alta qualitat per fer bones polítiques socials”.

Àmbits de Política i Societat. Revista del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya 29/03/2019

An introduction to EuroCohort

2018

Interview about The European Cohort Development Project (ECDP)

Catalan Youth Agency helps conduct European survey to measure child and young person health and well-being'